• نگاهی به موسیقی متن فیلم «تن تن»

    نگاهی به موسیقی متن فیلم «تن تن»0

    نگاهی به موسیقی متن فیلم «تن تن» ماجراهای اسپیلبرگ و ویلیامز موسیقی یکی از المانهای مهم در برقراری و حفظ مخاطب در یک اثر بشمار می رود. در واقع یکی از اجزای جدایی ناپذیر سینما می باشد. به خصوص موسیقی در آثار انیمیشنی که بازیگر زنده در تبادل احساسات حقیقی به مخاطب را ندارد. این

    ادامه مطالب