• نگاهی به موسیقی متن فیلم «ابد و یک روز»

  نگاهی به موسیقی متن فیلم «ابد و یک روز»0

  دلرباییِ دلِ سوخته کمانچه امید رئیس دانا کمانچه، کمانچه آلتو، رباب، عود و سازهای الکترونیک را با زیرکی و هوشیاری خاصی برای خلق موسیقی متن فیلم «ابد و یک روز» انتخاب کرده است؛ رباب، عود و کمانچه شاید به اندازه خانواده ویولن ها از گستره صوتی زیادی برخوردار نباشد اما توانایی فهماندن واژه واژه های

  ادامه مطالب
 • نگاهی به موسیقی متن فیلم «سیانور»

  نگاهی به موسیقی متن فیلم «سیانور»0

  ایهام تلخ و شیرین «ترمولو» و «ویبراتو» اولین صدای موسیقی متن فیلم، بعد از صحنه ترور دو فرد آمریکایی است؛ در این نما برخی از نوازنده های ویولن، با بهره گیری از تکنیک ویبراتو، ترس حاکم بر فضا را بیان می کنند و برخی نوازنده های دیگر با تکیه بر تکنیک ترمولو اوج اضطراب و

  ادامه مطالب