• نگاهی به موسیقی اولین سریال اینستاگرامی ایرانی

  نگاهی به موسیقی اولین سریال اینستاگرامی ایرانی0

  نه کاور، نه گرته برداری؛ کپی برابر اصل!   موسیقی متن فیلم در اغلب موارد نقشی کاملا پررنگ و ضروری در آثار برعهده دارد و البته گاهی هم عکس این داستان رخ می دهد. فرض را بر این می گیریم که اغلب موارد موسیقی یک عنصر جدایی ناپذیر از فیلم است، در آن صورت مخاطب

  ادامه مطالب
 • نگاهی به موسیقی فیلم مستند «زنانگی»

  نگاهی به موسیقی فیلم مستند «زنانگی»0

  درون مایه ای سفید برای اثبات بی گناهی   امسال و در دهمین جشنواره سینما حقیقت (فیلم های مستند) آثار پخته تری در قیاس با آثار سال های گذشته ساخته شد؛ آثاری که هم به لحاظ سوژه و هم به لحاظ کارگردانی قابل دفاع بودند. نکته قابل توجهی که وجه تمایز آثار محسوب می شد،

  ادامه مطالب
 • نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک

  نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک0

  نگاهی به موسیقی در فیلم های کودک وصله های سنجاق شده موسیقی به دلیل دارا بودن خاصیت برانگیخته کردن احساسات پاک انسانی، یکی از ابزارهای برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با انسانها بشمار می آید. کسانی که معتقدند بی احساس هستند و ذره ای احساس در وجودشان نیست، با شنیدن موسیقی برای لحظه ای به

  ادامه مطالب
 • نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی

  نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی0

  نگاهی به موسیقی فیلم های جنگی موسیقی در جنگ از زمان بوجود آمدن سازها و نت ها، موسیقی همیشه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط سریع و مستقیم با انسان مورد استفاده قرار گرفته است. با بوجود آمدن سینما و تولید فیلم در دنیا، موسیقی به سرعت وارد سینما و فضاهای خالی فیلم ها

  ادامه مطالب