.

نگاهی به موسیقی متن فیلم «سیانور»

ایهام تلخ و شیرین «ترمولو» و «ویبراتو»

اولین صدای موسیقی متن فیلم، بعد از صحنه ترور دو فرد آمریکایی است؛ در این نما برخی از نوازنده های ویولن، با بهره گیری از تکنیک ویبراتو، ترس حاکم بر فضا را بیان می کنند و برخی نوازنده های دیگر با تکیه بر تکنیک ترمولو اوج اضطراب و حس تنش را برای مخاطب بوجود می آورند. در ادامه این سکانس ویبراتو نوازها گاهی در رو و گاهی در زیر وظیفه موسیقایی خود را انجام می دهند. موسیقی در این صحنه به شدت گوش نواز است و در اوج اضطراب و تلخی صحنه، با قاب بندی چشم نواز پائیزی، فضای خاص دراماتیکی را خلق کرده است.

بهزاد عبدی آهنگساز فیلم، از آن دست افرادی است که می تواند عشق را در نهایت هر گونه تلخی و سیاهی، به موقع موسیقایی کند؛ زیرکی عبدی در صحنه ابتدایی فیلم بیانگر همین ویژگی است. یکی دیگر از ویژگی های موسیقی عبدی اوج و فرودها است؛ موسیقی در اغلب صحنه های آغشته به اضطراب و نوعی ترس، در اوج و با اقتدار شنیده می شود و در صحنه هایی که عشق حتی به اندازه نیم نگاهی احساس می شود، در زیر و همگون با صحنه، دلربا خلق شده است. این اوج و فرودها نه تنها مخاطب را در برخی صحنه های شاید کسل کننده فیلم، خسته نمی کند که بهانه ای می شود تا صحنه بعدی را با اشتیاق دنبال کند.

ویولن ها با بهره گیری از تکینک های مختلف و مرسوم در خلق ملودی های اثرگذار، در کنار کلارینت و کوبه ای های ارکستر، تعقیب و گریزهای نیروهای ساواک و گروهک های تروریستی را به خوبی موسیقایی کرده است. در نمایی که «امیر» (با بازی پدرام شریفی) گلوله را از کتف «هما» (با بازی هانیه توسلی) که حالا یک چریک متعصب و تند رو شده است خارج می کند، ویولن هایی آرام از دو درد خبر می دهد؛ درد جسمانی «هما» از زخم و درد معنوی «امیر» از عشقی که چریک را بر زندگی با او ترجیح داد! اشک های خبرآورنده از اوج درد «هما» از گلوله با کشیده شدن هر آرشه بر سیم ها، تنیده شده است و دل مخاطب را به درد می آورد. عبدی با شلوغی و بزرگی ارکستر، یک موسیقی ظریف، خلوت و عاشقانه-تراژیک خلق کرده است.

موسیقی از آن دست عناصر موثر در فیلم است که می تواند مخاطب را ترغیب به تماشای ادامه فیلم کند و یا ترغیب به ترک سالن نمایش! «سیانور» به اندازه کافی المان و عوامل برای نشاندن مخاطب در سالن نمایش با کنکجاوی تمام تا انتهای فیلم را دارد که البته موسیقی به شدت همگون و اثرگذار عبدی یکی از همین عوامل است.

نوشته های دیگر