.

نگاهی به موسیقی متن فیلم «دختر»

تعاملی گوش نواز، میان ویولن ها و مولف های فولک/سنج، سازی مولف و تداعی کننده از جنوب ای

محمدرضا علیقلی بربط، کلارینت، ویولن ها و کوبه ای ها را به عنوان کاراکترهای اصلی موسیقی خود برگزیده است تا موسیقی را یک سر و گردن بالاتر از داستان ساده فیلم، نشان دهد.

انصافا هم موسیقی یک سر و گردن بهتر از داستان فیلم مورد توجه قرار گرفته است چرا که در موسیقی فیلم تکرار شنیده نمی شود اما متاسفانه در داستان یکی از خالقین بهترین فیلم های اخیر سینمای ایران، تکرار داستانک های پُر رنگ و لعاب سینمای دهه هفتاد دیده می شود. علیقلی در این فیلم میرکریمی از تمی جدید بهره گرفته و برای سکانس های لازم به بهره جویی از فضای موسیقایی، بهترین و اثرگذارترین ملودی را نوشته تا حداقل موسیقی بر باورپذیری داستان فیلم در زمانه ای که کمتر چنین تیپ شخصیت های پدر دیده می شود، نقش داشته باشد.

به دلیل ساخته شدن فیلم و رخ دادن اتفاق های داستان در خرمشهر و قرار گرفتن لوکیشن در یکی از مناطق موسیقی خیز (!) کشور، موسیقی به شدت پررنگ و با بهره گرفتن از ملودی های اصیل آبادان و خرمشهر شنیده می شود؛ به عنوان مثال در نمای کنسل شدن پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران به سمت آبادان به دلیل گرد و خاک هوا و نگرانی «ستاره» (با بازی ماهور الوند) از برخورد پدر، موسیقی در اوجِ بربط نوازی، بسیار خاص و اثرگذار شنیده می شود. در بخش هایی از موسيقى متن فیلم ساز سنج که یکی از سازهای کوبه ای مولف در جنوب ایران به خصوص استان های خوزستان و بوشهر است، به شدت خودنمایی می کند تا چاشنی تم جنوبی موسیقی فیلم را، بیشتر کند.

در بخش هایی از موسیقی متن فیلم ملودی چند بار تکرار می شود؛ به عنوان مثال در نمایی که «ستاره» از ماشین پدر پیاده می شود و «احمد» (با بازی فرهاد اصلانی) به دنبال دخترش می گردد، ملودی، همان ملودی ابتدای فیلم در نمای گریه های «ستاره» است. در نمایی که «ستاره» به خانه «فرزانه» (با بازی مریلا زارعی) عمه خود می رود، ویولن ها خیلی زیرکانه ترس «ستاره» از برخورد تند پدر را بیان می کند و در نمایی دیگر ویولن ها با بربط، یک فضای گوش نوازی از سوال و جواب موسیقایی را خلق می کند.

علیقلی به دلیل شناخت و احاطه کامل از موسیقی جنوب کشور سازها را با زیرکی خاصی انتخاب کرده تا هر کدام از آن ها در لوکیشن خود، نقش مورد نظر را به نمایش موسیقایی بگذارد؛ به عنوان مثال ویولن ها کمک رسان خوبی در بیان موسیقایی در نماهای نگرانی و ترس و بربط، سنج و دمام کمک رسان خوبی در بیان موسیقایی محل روایت داستان فیلم دارد؛ سازها به نوعی تداعی کننده منطقه ای خاص و اصیل از کشور هستند.

نوشته های دیگر