.

نگاهی به موسیقی متن فیلم «آاادت نمی کنیم»

خرده موسیقی های تزئین شده با آواها

حامد ثابت از خانواده ویولن ها، فلوت، فلوت آلتو و هورن به خوبی برای ساخت یک موسیقی اثرگذار، همگون و گوش نواز بهره برده است. در تیتراژ ابتدایی فیلم «آاادت نمی کنیم» موسیقی به شدت با نمای شیشه عقب بارانی ماشین همگون است؛ ویولن سل، فلوت آلتو و ویولن ها با تمپویی آرام نواخته می شود و در ادامه، اعضای خانواده ویولن ها در همان تمپو و به صورت کششی در زیر حضور پیدا می کند. خانواده ویولن ها همیشه یک پای ثابت موسیقی های حامد ثابت و البته اغلب آهنگسازان حرفه ای محسوب می شود چرا که می توان بخش اعظمی از فضای داستانی فیلم را در گسترده صوتی شان نوشت و ملودیک کرد.

حامد ثابت از آن دست آهنگسازانی است که شناخت دقیقی از فیلم و موسیقی فیلم دارد و به زیبایی می تواند صحنه های اثرگذار را با موسیقیِ گوش نوازش، باورپذیر کند. در نمایی که «احمدرضا» (با بازی محمدرضا فروتن) با پدر «فرنوش» شاگردش که مُرده است درگیر می شود، موسیقی عالی کار شده و ویولن ها با تمپوی بالا و ویبراتور گونه شروع به نواختن می کند و اوج بحران را برای مخاطب باورپذیر. موسیقی با وجود تکرار در چند نما از فیلم، همچنان تا پایان اجرای خود اثرگذار شنیده می شود و اندکی از باورپذیری خود را از دست نمی دهد چرا که حامد ثابت می داند در کدام نما، خط موسیقی را تکرار و و در کدام نما خط موسیقی را عوض کند.

موسیقی مطابق با درون مایه هر نما از فیلم شنیده می شود؛ در نمایی جنایی و در نمایی دیگر عاشقانه. به عنوان مثال موسیقی در نمایی که «احمدرضا» تنها در تراس خانه نشسته است، تمی عاشقانه به خود می گیرد چرا که می داند به همسرش خیانت نکرده است، اما در ادامه سازها هم قدم با فکر و خیال های «احمدرضا» می شود و تمی جنایی به خود می گیرد و شروع به نواختن می کند، چون زندگی «احمدرضا» و «مهتاب» (با بازی ساره بیات) به شدت به هم ریخته به گونه ای که «مهتاب» در خواست طلاق می دهد و همسرش را ترک می کند. موسیقی در این فیلم یک عنصر به شدت مهم برای کمک به مخاطب در درک شخصیت های فیلم و البته لو نرفتن داستان تا انتهای آن به حساب می آید.

فیلم «آاادت نمی کنیم» با ملودی تکراری پایان می یابد اما حامد ثابت فکری برای منحرف کردن ذهن شنوایی مخاطب کرده و آن هم استفاده از آواهای زنانه است؛ موسیقی تیتراژ که کلکسیونی از خرده موسیقی های متن فیلم به حساب می آید، با آواهای گوش نواز زنانه ای تزئین شده و پایان می یابد.

نوشته های دیگر