.

نگاهی به موسیقی فیلم «تلفن همراه رئیس جمهور»

فیلم تلفن همراه رئیس جمهور

ویولنسل هایی زلال،

موسیقی فیلم شروع متفاوتی دارد؛ فیلم با قطعه گیلکی «رعنا» از گروه «رستاک» از ضبط ماشین «قربانعلی» (با بازی مهدی هاشمی) شنیده می شود.

موسیقی علیرضا کهن دیری بسیار کم حجم کار شده است. اما با این حال توانسته در بخش هایی اثرگذار عمل کند. کهن دیری سازها را خوب انتخاب کرده است، چرا که متاثر شدن «قربانعلی» با قرار گرفتن ناخواسته اش در روندی غم انگیز را، در صدای بم و گرفته ویولنسل ها به خوبی احساس می کنیم. بغض کردن ها، اشکها، به فکر فرو رفتن ها، همه و همه در زلالی ویولنسل نهفته است. موسیقی خبر از رازی مهم والبته به چشم خیلی ها پیش پا افتاده و کلیشه ای میدهد. رازی که قفر و تنگ دستی کسی را که آه ندارد با ناله سودا کند و می خواهد دیگران را التیام بخشد، فاش می کند. موسیقی در صحنه های حضور خود، سعی کرده از دریچه تحریک و تحت تاثیر قرار دادن احساسات مخاطب وارد شود تا ناقل حس بازیگر به مخاطب باشد.

علیرضا کهن دیری که در انتخاب سازها موفق بوده، می توانست برای آنها پارت نویسی دقیق تری انجام دهد تا بر اثرگذاری موسیقی خود بیافزاید. البته موسیقی کهن دیری در برخی صحنه ها خوش درخشیده؛ درست مانند صحنه ای که بازیگر اصلی فیلم که سر زمینی سوخته و خالی از سکنه می رود. در این صحنه همه چیز دست به دست هم داده اند تا ویولن ها خودنمایی کنند؛ متاثر شدن کارکتر اصلی فیلم با صدای ویولن ها و به خصوص ویولنسل بدجوری عجین شده است. با وجود داستان ضعیف و پیش پا افتاده فیلم، موسیقی خوب کار شده است. بدان معنا که موسیقی توانسته صحنه ها و حوادث غیر واقعی فیلم را تا حدودی باور پذیر کند. اگر قبل از واژه باورپذیر، کلمه «تاحدودی» را آورده ام تا از قطعیت کار کهن دیری بکاهم، دلیل دارم؛ صحنه ها و داستان به شدت اغراق آمیز است و مخاطب در می یابد فقط برای ساعتی فیلمی را تماشا می کند و قرار نیست آن را باور کند، اما موسیقی کهن دیری به خصوص در ویولن نوازی ها توانسته مخاطب را درگیر اتفاقات اغراق آمیز داستان فیلم کند.

موسیقی تا همین جا هم در جایگاه خود موفق بوده است، چون اجازه نداده مخاطب سالن سینما را ترک کند. پس همین واکنش مخاطب دلیلی بر، «تاحدودی» موفق بودن آهنگساز فیلم است.

 موسیقی در شناساندن کارکتر اصلی فیلم، «قربانعلی» خیلی خوب عمل کرده است.

نوشته های دیگر