.

موسیقی تیتراژ سریال «پیک راستان»

فیلم پیک راستان

نقطعه پر رنگ در قطعه ای کوتاه

خلق یک اثر به صورت قابل قبول برای مخاطب، در گرو باور نویسنده و عوامل آن، از موضوع مورد نظر بیان خود است. یعنی هر چه باور صادقانه تر بیان شود، اثر آن بر مخاطب نیز بیشتر است.

اکبر خواجویی کارگردان مجرب اصفهانی سینما و تلویزیون، نام خود را با اثر بیادماندنی پدر سالار در ذهن همگان ثبت نهاد و امسال با یک سریال استانی بسیار ضعیف بنام «پیک راستان»، ذهنیت مردم فهیم کشور را نسبت به خود عوض کرد. چرا که خواجویی بعد از پدر سالار (البته در تلویزیون، نه در سینما) یک سیر نزولی را اتخاذ کرد. در واقع به مجموعه بسیار ضعیف «پیک راستان» می توان لقب مجموعه ناکام را اهدا کرد و یا به بیانی دیگر، تندیس ضعیف ترین سریال تلویزیونی از دید مردم و منتقدین را اهدا نمود.

مجموعه «پیک راستان» با وجود کارگردانی اکبر خواجویی نتوانسته مخاطب خود را جذب کند. مجموعه ضعیفی که با سریال ترکیه ای کلید اسرار هم طراز است و گویی ضعف های خود را به رخ هم می کشند. متاسفانه کارهای  خواجویی بعد از ساخت سریال موفق و پر بیننده و خاطره انگیز پدر سالار، مسیر نزولی را در پیش گرفت. سریالی که هنوز هم با شنیدن نامش، به نیکی در ذهنها یاد می شود. «پیک راستان» که اصلا قابل قیاس با پدر سالار این کارگردان نیست، حتی نتوانسته نظر یک دهم از مخاطبان پدر سالار و کارهای سینمایی او را به خود جلب کند و تنها این موسیقی تیتراژ است که در کنار تمامی ضعفهای این مجموعه، می تواند نقطه قوتی باشد. در واقع این موسیقی متن و تیتراژ  یک اثر است که سبب ساز مرور گری داستان فیلم یا سریال در ذهن ها می باشد. «پیک راستان» از این اصل مستثنی نمی باشد و با شنیدن موسیقی تیتراژ آن، یک سریال بسیار ضعیف در ذهن همگان یاد آوری می شود.

موسیقی مجموعه «پیک راستان» با در بر داشتن صدای زیبا و گرم علیرضا فرد که بسیار خوب کار شده است، می تواند نقطه قوتی باشد. موسیقی ای آرام و زیبا در اوج صدای خواننده و سازها. موسیقی با صدای گرم علیرضا فرد در کنار گیتار نوازی ملایم و آرامی شروعی زیبا را در بر می گیرد. در اوج صدای خواننده، که با ویولن نوازی گروهی (ارکستر) آغشته است، زیبایی و اثر موسیقی را می شنویم.

ویولن نوازی کوتاه و دلنشینی که در جای جای این قطعه کوتاه انتخاب شده است، به زیبایی حضور خود را اعلام می کند. یک ویولن نوازی ملایم را در اوج صدای آوایی علیرضا فرد را می شنویم که در نوع خود متفاوت کار شده است. ساز کوبه ای که از اواسط این قطعه پا به میدان سازها می گذارد، هم ریتم با گیتار آغاز قطعه می باشد. این قطعه کوتاه با همان ریتم اولیه گیتار نوازی آکوردی، پایان می گیرد. موسیقی با همه کوتاهی و ضعف های مجموعه، از اثر گذاری مطلوبی بر خوردار می باشد.

پیک راستان# اکبر خواجویی# علیرضا فرد

نوشته های دیگر